Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
การฟอกเลือดของปอด
ปอดสามารถฟอกเลือดเสียให้กลับเป็นเลือดดีได้ โดยการแลกเปลี่ยนออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่าง ถุงลม ( Alveoli ) กับเส้นเลือดฝอยซึ่งห่อหุ้มถุงลมอยู่โดยรอบ โดยที่ผนังของถุงลมและเส้นเลือดฝอยนั้นบางมากและมีลักษณะชุ่มชื้น จึงสามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้ดีโมเลกุลของออกซิเจนจะซึมผ่านผนังบาง ๆ  ของเส้นเลือดฝอยเข้าไปโดยมีฮีโมโกลบินของเซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นตัวรับเอาไว้ ในขณะเดียวพลาสม่าในเลือดก็จะปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ถุงลม เราหายใจอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวในระดับการหายใจปกติของผู้ใหญ่มีการหายใจเข้าและหายใจออกประมาณ 15 ครั้ง/ นาที  ถ้าทั้งวันก็ตกในราว  20,000 ครั้ง ปอดทั้งสองข้างอยู่ในตำแหน่งระหว่างกระดูกไหปลาร้าและกระบังลมมีลักษณะนุ่มยืดหยุ่นและเบาเหมือนฟองน้ำ  แต่ละข้างหนักเพียง 450 กรัมหรือ 1 ปอนด์เท่านั้น  โดย เยื่อหุ้มปอด  ( Pleura )ซึ่งอากาศไม่สามารถลอดผ่าน หุ้มอยู่สองข้าง  ปอดของผู้ใหญ่สามารถบรรจุอากาศได้ราว 3 ลิตร ในภาวะปกติลมหายใจเข้าหรือลมหายใจออกจะมีปริมาณราวครึ่งลิตร ถ้าออกกำลังกายอย่างหนักลมหายใจเข้า,ออกในแต่ละครั้งจะเพิ่มขึ้นถึงเกือบ 4 ลิตรซึ่งออกซิเจนในลมหายใจเข้ามีประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์  ส่วนในลมหายใจออกมีประมาณ 16 เปอร์เซ็นต์   เราอาจจะหายใจเข้า,ออกเป็นปริมาณเกือบ 11,352 ลิตร โดยร่างกายของเราจะดูดซึมเอาออกซิเจนไว้ได้ประมาณ 570 ลิตร  ปอดของเรานั้นไม่มีระบบกล้ามเนื้อของตัวเอง การหายใจจึงต้องใช้กล้ามเนื้อที่อยู่รอบๆ ช่องอก โดยมีกล้ามเนื้อกระบังลมซึ่งกั้นโยงอยู่ระหว่างกระดูกสันหลัง และกระดูกซี่-โครงเป็นตัวหลัก กระบังลมเปรียบเสมือนฐาน ของปอดสามารถยกขึ้นลงได้ ในภาวะปกติจะเคลื่อนตัวขึ้นลงราว 1 เซนติเมตรหรือมากกว่าเล็กน้อย  แต่ถ้าเราออกกำลังกายเต็มทีกระบังลมจะเคลื่อนตัวได้ราว6-7เซนติเมตร (2-3นิ้ว) นอกจากนั้นกล้ามเนื้อที่ยึดอยู่ระหว่างกระดูกซี่โครงแต่ละซี่ยังมีส่วนช่วยให้ช่วงอกขยายใหญ่ขึ้น  โดยเฉพาะขนาดที่เราหายใจเข้าลึกๆ