Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
ระบบการหายใจ ( Respiratory System )
โดยออกซิเจน O จะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเผาไหม้สารอาหารให้เป็นพลังงาน  ระบบการหายใจเป็นตัวจ่ายออกซิเจนไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกายเพื่อนำไปใช้ในร่างกาย  อากาศรอบตัวเรานั้น มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 1 ใน 5 ระบบการหายใจ จะนำอากาศเข้าสู่ปอด ถุงลม (Alveoli )ในปอด กับเส้นเลือดฝอย   ซึ่งห่อหุ้มถุงลม มีลักษณะชุ่มชื้น จะดูดซึมแลกเปลี่ยนออกซิเจนเข้ากระแสโลหิต   ขณะเดียวกันก็ขับเอาคาร์บอนไดออกไซด์  C  ซึ่งเป็นก๊าซเสียออกมาทางลมหายใจ ปอดสามารถฟอกเลือดเสียให้กลับเป็นเลือดดีได้