Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
การย่อยโปรตีน
เนื้อ  ปลา  นม  ไข่เมล็ดพืชและถั่วชนิดต่างๆเป็นแหล่งโปรตีนของร่างกาย ที่อยู่ในรูปของกรดอะมิโน  ที่เกาะเกี่ยวกันอยู่  ภายในท่อทางเดินอาหาร จะมีน้ำย่อยเป็นตัวแยกกรดอะมิโนออกเป็นโมเลกุลเดี่ยว ส่งไปตามกระแสเลือดสู่ส่วนต่างๆ  ของร่างกาย เพื่อสร้างโปรตีนชนิดใหม่ที่จำเป็นต่อร่างกายต่อไป ในการสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อชนิดใหม่ หรือซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายนั้นต้องใช้กรดอะมิโนดังนั้นโปรตีนจึงมีความสำคัญในการซ่อมแซมส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย