Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
กล้ามเนื้อ 3 ชั้นของกระเพาะอาหาร
การที่กระเพาะอาหารสามารถคลุกเคล้าผสมอาหารกันได้อย่างดีนั้น   เนื่องจากมันประกอบขึ้นด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชั้น ซึ่งพาดขวางไปในทิศทางที่แตกต่างกัน อาหารจะถูกบีบเคล้า ผสมกับน้ำย่อยจนเหลวเละและถูกดันออกไปยัง  ลำไส้เล็กตอนต้น (Duodenum) โดยมากอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต  จะถูกขับไปสู่ลำไส้เล็กตอนต้นก่อนพวกอื่น          
    
ส่วนโปรตีนและไขมันย่อยสลายได้ยากจึงต้องอยู่ในกระเพาะอาหารนานกว่า ระหว่างกระเพาะ อาหารและลำไส้เล็กตอนต้นจะมีกล้ามเนื้อหูรูดที่จะเปิดในช่วงเวลาสั้นๆ
   
เพื่อให้กระเพาะอาหารบีบอาหารออกไปทีละน้อยๆ (คล้ายๆ กับตอนเราบีบยาสีฟัน) จากนั้นกล้ามเนื้อหูรูดก็จะปิดลงอีกจนกระทั่งลำไส้เล็กพร้อมจะรับอาหารอีกจำนวนหนึ่งเข้าไป