Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
 
                                        
                                                     คุณ  นิพนธ์  ศรีเรือง 2544
               ผมเป็นเบาหวานมา 4-5 ปีแล้วครับ แพทย์แผนปัจจุบันสั่งตัดขา
                            ผมมารักษากับปัญจศาสตร์แพทย์ทางเลือกครับ
         ไม่มีการกินยาแม้นแต่เม็ดเดียว ยาที่กินอยู่เดิมก็ไม่ต้องกินด้วยครับ
                     ระดับนำตามที่วัดได้  อยู่ระหว่าง 70-110 ครับ
 
 
 
               
 
                   ก่อนปรับสมดุลย์                           หลังปรับสมดุลย์ 6 เดือน