Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 

 
  กระดูกเคลื่อน คด ทรุด เสื่อม  กดทับเส้นประสาท     

   เส้นเลือดตีบ,แตก เลือดไม่เลี้ยงสมอง 

   อัมพฤกต อัมพาต  กล้ามเนื้อลีบ

    การสั่งงานของร่างกาย การสั่งงานของสมอง     

         หมวดพิเศษ     

    ภูมิแพ้ หืด-หอบ ปรับระบบฮอร์โมน   

        ปรับระบบการทำงาน   การทำงานของหัวใจ     

       ปรับสมดุลย์  มะเร็ง-เบาหวาน
สายตาสั้น-สายตายาว 

     พัฒนาโครงสร้างและการทำงานของร่างกาย