Untitled-2
 
Untitled-3
ระบบสมาชิกปัญจศาสตร์
 
“หมอเถื่อน กว่า 100 ปีที่ผ่านมาที่การแพทย์แผนตะวันตก เข้ามามีอิทธิพลต่อระบบสุขภาพของคนไทยและเมื่อจอมพล ป.พิบูลสงครามมีนโยบายให้การแพทย์สมัยใหม่ แผ่ขยายครอบคลุมไปทั้งประเทศ   ด้วยการโฆษณาประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อนานาชนิด  รวมทั้งฝังรากของการแพทย์ตะวันตกเข้าสู่สถาบันการศึกษา หมอ ยา และองค์ความรู้ของการรักษาแบบตะวันตกรวมกับกระแสทุนนิยมที่เชี่ยวกราก จึงได้สั่นคลอนความศรัทธาของ“หมอพื้นบ้าน” ซึ่งเป็นรากเหง้าของ“การแพทย์แผนไทย.” ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของ หมอพื้นบ้าน ซึ่งเคยเป็นที่พึ่งพาด้านสุขภาพของคนทั้งแผ่นดินมาหลายชั่วอายุถูกลดทอนให้กลายเป็นเพียง “ภูมิปัญญาเถื่อน” จากพระราชบัญญัติการแพทย์เพื่อควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ซึ่งประกาศใช้เมื่อปี พ.ศ.2466   ทำให้หมอพื้นบ้านทั่วแผ่นดิน ต้องกลาย เป็น “หมอเถื่อน” หมอพื้นบ้านต้องหลบซ่อนและปกปิดตัวเอง และบางคนถึงขั้นเผาตำราทิ้งให้พ้นการ  มิชอบด้วยกฎหมายภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านซึ่งที่เป็นเรื่องที่น่าอนุรักษ์และเป็นประโยชน์ต่อผู้คนอีกมากมหาศาลต้องสูญหายไป  เพราะมีพวกเลวชั่วใช้ช่องว่างของกฎหมายทำร้ายกันเองเป็นต้น ด้านสุขภาพของชาวไทยที่เชื่อมร้อยเข้ากับการใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งความสัมพันธ์ใกล้ชิดของคนในชุมชน    กำลังถูกทำลังถูกทำลายล้างด้วยกระแสบริโภคนิยมของระบบการแพทย์เชิงเดี่ยว  การแย่งชิงภูมิปัญญาสมุนไพรไทยและผลประโยชน์ที่ทับซ้อนจากบริษัทยาข้ามชาติ  รวมทั้งระบบนิเวศที่ถูกทำลายทำให้สมุนไพรนับหมื่นชนิดต้องสูญพันธุ์ไปจากผืนป่า การถ่ายทอดวิชาการแพทย์พื้นบ้านที่คนรุ่นใหม่ตีค่าเป็นเพียง วิชาที่งมงาย ไม่สามารถสร้างรายได้เป็นเม็ดเงินเต็มไม้เต็มมือ  ทำให้พลเมืองหมอพื้นบ้านที่หลงเหลืออยู่ในประเทศไทยเพียงสามหมื่นกว่าคนในขณะนี้   อาจเป็นหมอพื้นบ้านรุ่นสุดท้าย และองค์ความรู้ของชาติซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการดูแลรักษาสุขภาพที่ผ่านการพิสูจน์ผลของการรักษามาหลายชั่วอายุคน  ก็กำลังจะตายไปพร้อมกับอายุขัยของหมอพื้นบ้านเหล่านี้ แม้จะต้องถูกโดดเดี่ยวด้วยปัญหานานับประการ แต่หมอพื้นบ้านกลุ่มใหญ่ของประเทศก็ยังคนหยัดยืน ทำหน้าที่รักษาเยียวยาผู้ป่วย ด้วยการรักษาทั้งโรคทางใจ โรคทางสังคม และโรคทางกายให้ผู้ป่วยที่ทุกข์ยาก ด้วยความเชื่อ “ใบประกอบโรคศิลป์”(ไม่สามารถช่วยความทุกข์ให้ใครได้บัดนี้ ได้มีการยกระดับแพทย์แผนไทยให้ขึ้นทะเบียนอย่าหลงเชื่อเพราะจะเกิดปัญหาจะการจับกุมในข้อหาหมอเถื่อนไม่มีในประกอบโรคศิลปะ(ขึ้นศาลมีโทษ,ปรับและจำ)โดย นายนัฐถวัด มุดรูชิงหมาเกิด+กับพวกชั่วในกระทรวงสาระเลว นำหมายค้นพร้อม มีสายล่อซื้อ(แบบยาบ้า)และขวดตำรวยโง่ๆอีก 10กว่าตัวเข้าค้นจับกุม โปรดทราบเลยว่าเราเป็นหมอพื้นบ้านได้รับการคุ้มครองทางภูมิปัญญาตามพ.ร.บ. และกฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องหมอพื้นบ้านไม่ต้องมีใบประกอบโรคศิลปะเพียงแค่มีการรับรองตามขั้นตอนที่ไม่ยาก หากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาและได้รับการจัดการรวมกลุ่มและให้คำปรึกษาช่วยเหลือด้านกฎหมายคดีความจงแจ้งมาที่ สมาคมหมอพื้นบ้านไทย    

บริบูรณ์ ธัชแก้วกรพินธุ์ นายกสมาคมหมอพื้นบ้านภาคกลาง

เบอร์ TRUE 0838158124 กับ AIS 0828908124